Parochiecluster Ubach over Worms

Zieken

Spring naar hoofdtekst

Navigatie

Ziekenbezoekers

Elke parochie kent tientallen, soms honderden, vrijwilligers die een belangrijke rol spelen in het dagelijkse functioneren van de kerk. Sommigen treden regelmatig op de voorgrond. Anderen zijn vooral stille werkers achter de schermen. Eén ding hebben ze gemeen: de kerk kan niet zonder hun inzet. Neem nou: de ziekenbezoekers. Hun taak wordt niet genoemd in het kerkelijk wetboek, er bestaat geen opleiding voor en ze verdienen er ook geen geld mee. Maar ze doen vréselijk goed werk: de leden van de ziekenbezoekgroep. Wanneer iemand in het ziekenhuis belandt, krijgt hij meestal korte tijd veel aandacht van familie en vrienden. Maar hoe gaat het in de tijd daarna, wie denkt er dan nog aan hen? En wie denkt aan de mensen die niet zichtbaar ziek zijn, maar zich wel verloren of eenzaam voelen? De meeste parochies hebben een aantal vrijwilligers, die bij deze mensen op bezoek gaan. Dit is heel belangrijk werk.

Onze samenleving is zó geïndividualiseerd dat alleenwonende mensen soms dagen achter elkaar niemand anders spreken. Ze wonen alléén in hun appartement en behalve de tv praat er niemand in huis. Soms komen de kinderen of de thuiszorg wel voor de verzorging, maar die hebben het zo druk, dat ze geen tijd hebben om eens echt te gaan zitten en te luisteren. Het is daarom heel goed dat er vrijwilligers zijn die dan die tijd wél nemen. Die aandacht besteden aan mensen, dat langs gaan en oprechte belangstelling tonen, een luisterend oor bieden, ook dat is een wezenlijk onderdeel van samen kerk zijn. Daarom zijn de ziekenbezoekers belangrijke mensen in de parochie. We zijn blij dat we nu na de zomer mogen starten met een enthousiaste en toegewijde groep ziekenbezoekers, onze nieuwe diaconiegroep. In praktijk moeten we natuurlijk de weg nog vinden, in die zin dat er een verouderd adressenbestand is van het vroegere Marialegioen. Daarnaast zijn er de nodige ziekenhuisberichten die echter alleen die mensen vermelden die expliciet aangegeven hebben dat de parochie ingelicht diende te worden over hun verblijf aldaar. Gaandeweg zullen we de adressenbestanden graag uitbreiden!

Terug naar boven

Ziekencommunie

Het is een oud gebruik dat de H. Communie op gezette tijden naar mensen thuis gebracht wordt die omwille van hun gezondheid niet meer naar de kerk kunnen komen. Voor deze ziekencommunie bestaat in onze contreien het gebruik dat eens per maand voorheen de pastoor, zijn kapelaan en twee diakens maandelijks op pad gingen op de eerste vrijdag van de maand. De laatste jaren heeft diaken Jonker deze taak alleen behartigd. Vanaf kerstmis zal er in de gang van zaken een verandering plaatsvinden, ingegeven door praktische overwegingen, maar ook vanuit een zinvolle beleving van de liturgie.

Vanuit de diaconiegroep heeft zich een groepje gevormd dat samen met pastoor en parochie-assistent vanaf nu deze ziekencommunie zal gaan verzorgen. En wel maandelijks aansluitend aan en vanuit de zondagsliturgie. We vieren in de kerk Gods Woord en zijn Sacrament, en enkelen van de deelnemers aan die heilige liturgie nemen vervolgens Woord en Sacrament mee naar de zieke thuiszitters. Dat is iets moois en goeds! We zijn blij dat we dit belangrijk werk op deze manier kunnen invullen. Met degenen die op zondag geen hulp hebben in huis en derhalve beter de Communie op een andere dag ontvangen, zijn afspraken gemaakt. Overigens is en blijft het zo dat men alleen in aanmerking komt voor de ziekencommunie als men echt niet naar de kerk kan, maar toch verlangt naar deelname aan de liturgie.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak, zie de pagina Contact.

Terug naar boven