Parochiecluster Ubach over Worms

Home

Spring naar hoofdtekst

Nieuws


Nieuwjaarsdag: Koffie noa de Mès

Na twee jaar lockdown met een oliebol in een eenzame huiskamer kan nu alles weer open. Voor de traditionele Nieuwjaarsreceptie doen we dat wel gefaseerd. Geen grootschalig treffen rond de tap. Maar de gebruikelijke koffie noa de Mès (met vlaai!). U bent van harte welkom bij Jong Nederland na afloop van de Hoogmis in de St. Jozefkerk.

geen voettocht naar Wittem

De traditionele voettocht naar Wittem op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar gaat helaas niet (meer) door. De aanleiding ligt al vóór corona. Bij de planning van de voettocht van januari 2020 is in de werkgroep besproken dat dit de laatste editie zou worden; de voorgenomen verkoop van Klooster Wittem (die inmiddels heeft plaatsgevonden) zou betekenen dat in de toekomst niet meer een dergelijk grote groep kon worden ondergebracht. Bij de voettocht in 2020 is meegedeeld dat er naar een alternatief zou worden gezocht, maar mede door twee jaren corona is daar niets van gekomen. Er is dus op zaterdag 7 januari 2023 en ook in de toekomst helaas geen voettocht naar Wittem. We plannen wel een driedaagse voettocht in de Eifel voor het najaar van 2023. Te zijner tijd leest u daarover meer op deze website.

weer naar de kerk

Omdat de vorstperiode voorbij is, verplaatsen we alle eucharistievieringen per vrijdag 23 december weer naar de gewone locatie, de parochiekerk van Waubach c.q. Rimburg. We zijn Jong Nederland Ubach over Worms dankbaar voor de verwarmde uitwijkgelegenheid in de afgelopen weken.


Kribkes Wandeling

2e KERSTDAG WAUBACH EN RIMBURG

Zowel door het centrum van Waubach als door Rimburg is er dit jaar tegelijkertijd een Kribkeswandeling die via een aparte Kribkesroute met elkaar verbonden worden.

U kunt deze wandelingen dus naar wens of afzonderlijk van elkaar lopen of met elkaar verbinden. U kiest en deelname is gratis. Opgeven is niet nodig.

WANNEER

 • De laatste Adventsweek, vanaf zondag 18 december (let op: veel kribkes staan op, maar nog niet allemaal)
 • 2e Kerstdag is dan de èchte Kribkeswandeling met allerhande gezellige en ook lekkere nevengebeurtenissen in de open lucht. Start tussen 13.30 en 15.30 uur.

WAAR

Vertrek vanuit de H. Jozefkerk in Waubach en de H. Drievuldigheidkerk in Rimburg. De routebeschrijvingen liggen op de startpunten in de kerken klaar.

Wij wensen u veel wandelplezier!
(dit bericht als poster downloaden)


Onttrekking aan de eredienst H. Bernadettekerk Abdissenbosch

Bij decreet van 6 december 2022 (zie hieronder) heeft de bisschop van Roermond, mgr. drs. H. Smeets, besloten de parochiekerk van de H. Bernadette te Abdissenbosch aan de eredienst te onttrekken. Dat besluit volgt op uitvoerig overleg op het niveau van bisdom en parochiecluster, waaronder ook een hoorzitting die plaatsvond op 9 maart jl.

Het besluit kunt u hier lezen. Bezwaren tegen het decreet kunnen worden ingediend t/m 21 december a.s. bij de bisschop (voor adresgegevens zie het decreet).


Rooster van mistijden per 1 oktober 2021

zondag

 • 09.30 uur, kerk Rimburg
 • 11.00 uur, kerk Waubach

maandag

 • 19.00 uur, kerk Waubach

dinsdag

 • 10.30 uur, kapel Heereveld

woensdag

 • 19.00 uur, kerk Waubach

donderdag

 • 09.00 uur, kerk Waubach

vrijdag

 • 09.00 uur, kerk Waubach;
 • aansl. uitstelling en aanbidding H. Sacrament – kerk Waubach

Stand: za 31-12-2022, 14:26 uur


Terug naar boven

Welkom

Van harte welkom op de website van het parochiecluster Ubach over Worms. Dit cluster bestaat sinds 1997 uit de vier parochies:

 • H.Bernadette - Abdissenbosch
 • H.Jozef - Waubach-Groenstraat
 • H.Drievuldigheid - Rimburg
 • HH.Theresia en Don Bosco - Lauradorp

Allevier de parochies staan geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Kerken

Meer informatie en foto's van de kerkgebouwen vindt u op de pagina Kerkgebouwen.