Parochiecluster Ubach over Worms

Home

Spring naar hoofdtekst

Aanmelden voor viering

Aanmelden

Meld u hier aan om één van de komende vieringen in ons parochiecluster bij te wonen.

Nieuws


Palmpasenstok

U vindt hier een korte instructie voor het maken van een Palmpasenstok, met benodigdheden en foto's bij elke stap.


Hartelijk dank!

Hartelijk dank aan allen die samen ervoor hebben gezorgd dat de complete Goede Week en de viering van Pasen in zo’n buitengewone stemming kon verlopen.

Op uitnodiging van ons jeugdwerk hebben de nodige tientallen kinderen prachtige Palmpasenstokken gemaakt, die op Palmzondag werden gezegend. Diverse mensen hebben de weg gevonden naar het Sacrament van de Vergeving, en waren zo helemaal klaar voor Pasen. De viering van Witte Donderdag was (net als vorig jaar) zonder voetwassing, vanwege de corona-beperkingen. Maar niet met minder geloof en toewijding. De (verkorte) aanbidding van het Allerheiligste werd met aandacht bezocht, terwijl de koster, assistenten en misdienaars en akolieten in alle stilte het altaar afruimden.

Zo toonde het priesterkoor een sobere leegte op Goede Vrijdag, de dag van Jezus’ kruisdood. In alle eenvoud hebben we ’s middags de kruisweg gebeden in de kerk, en onder leiding van Henk Verhaeg op dezelfde tijd ook buiten op de velden. ’s Avonds was er de indrukwekkende herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer. Geen orgel, wel aansprekende zang door Patrick Heckmanns. Ook hier een goed geoefende ploeg van koster, assistenten en akolieten.

Dat laatste gold nog meer voor de Paaswake, met al zijn bijzondere riten (zegening van het vuur, door Joep ontstoken voor de kerkdeur; hernieuwing van de doopbeloften, zegening van het doopwater). Die kwamen bijzonder in de schijnwerpers te staan waarvoor de KRO had gezorgd. Maar de Paaswake kan alleen maar bestaan dankzij een goed op elkaar ingespeeld team rondom het altaar. Lectoren die met toewijding en overtuiging het Woord van God hebben gelezen. Vrijwillig(st)ers op de achtergrond die zorgen dat de versiering van de kerk tot in de kleinste details is verzorgd en uitnodigend werkt. En wat was er een prachtige blaasmuziek door het Victoria Koper Kwintet Rimburg. Ook op Eerste Paasdag kon heel Nederland zien en horen dat we met liefde hebben gevierd, ditmaal met solo-muziek van trombonist Jos Bex. Onze organist Jos Knoben en zangers Anass Habib en Roel Vansevenant maakten de lofzang compleet.

Tel daarbij op dat (buiten de vieringen op de landelijke TV) alle overige vieringen werden gestreamd door Jaco, Phil en hun vervangers. En dat u bij alle vieringen aan de deur corona proof werd verwelkomd door onze collectantenploeg die inmiddels is veranderd in een vriendelijke groep gastvrouwen / -heren. En tot slot: de inderhaast ingelaste eucharistieviering van Eerste Paasdag op NPO2 kon alleen maar doorgaan doordat twee vervangende priesters (rector Lambert Hendriks en docent Eugène Dassen, beiden bekend in ons cluster als vroeger kapelaan c.q. stagiair) de eucharistievieringen in Rimburg en Abdissenbosch overnamen, ook daar ondersteund door gedreven vrijwilligers.

Een kerk die zich op z’n Paasbest laat zien. Wij wensen u een Zalig Pasen!

pastoor Harry Notermans en kerkbestuur

Mondkapje in de kerk? Bepaald geen gek gezicht!

Op 30 september jl. heeft de overheid een dringend advies gegeven om mondkapjes te dragen in openbare ruimten. Daaronder vallen natuurlijk ook kerkgebouwen. We kijken er bepaald niet vreemd van op wanneer u onze kerken voortaan bezoekt met mondkapje. Maar degenen die niet daarvoor kiezen, zijn evenzeer welkom; het is een dringend advies, geen voorschrift. Doet u waar u zichzelf het veiligst bij voelt!

Onverkort blijven de maatregelen die we al veel langer hadden:

 • tevoren digitaal aanmelden voor zondagsvieringen
 • handen ontsmetten bij binnenkomst
 • zitplaatsen volgens onze aanwijzingen
 • afstand houden in de rij voor de Communie
 • LET OP: momenteel geven we extra aandacht aan afstand houden bij het verlaten van de kerk.

Dank voor uw medewerking!

Bijzondere data

 • do 20 mei, 19.00 uur, kerk Abdissenbosch (vormelingen van b.s. de Wegwijzer)
 • do 27 mei, 19.00 uur, kerk Waubach (vormelingen van b.s. An d’r Put en b.s. de Speurneus)

Aanmelden alleen voor drukkere vieringen

Per maandag 13 juli 2020 is het niet meer nodig u aan te melden voor doordeweekse vieringen, vanwege het te verwachten beperkte aantal kerkbezoekers.

Aanmelding blijft wel nodig voor eucharistievieringen op zaterdagavond en zondag en tevens voor uitvaarten. Dat kan via het bekende aanmeldsysteem op deze site. Dank voor uw medewerking!

Rooster van mistijden per 1 juni 2020

zondag

 • 10.00 uur, kerk Rimburg
 • 11.30 uur, kerk Waubach

maandag

 • 19.00 uur, kerk Waubach

dinsdag

 • 10.30 uur, VERVALT tot nader order: kapel Heereveld (alleen voor eigen bewoners)

woensdag

 • 19.00 uur, kerk Waubach

donderdag

 • 09.00 uur, kerk Waubach

vrijdag

 • 09.00 uur, kerk Waubach;
 • 09.30-10.30 uur, uitstelling en aanbidding H. Sacrament – kerk Waubach

zaterdag

 • 18.00 uur, kerk Abdissenbosch

Gebruikt u voor het reserveringssysteem de knop helemaal bovenaan deze pagina.

Stand: dinsdag 6 april, 17:22 uur


Welkom

Van harte welkom op de website van het parochiecluster Ubach over Worms. Dit cluster bestaat sinds 1997 uit de vier parochies:

 • H.Bernadette - Abdissenbosch
 • H.Jozef - Waubach-Groenstraat
 • H.Drievuldigheid - Rimburg
 • HH.Theresia en Don Bosco - Lauradorp

Allevier de parochies staan geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Kerken

H.Bernadette-kerk Abdissenbosch
H.Ber­na­det­te-kerk
Ab­dis­sen­bosch

H.Jozef-kerk Waubach-Groenstraat
H.Jo­zef-kerk
Wau­bach-Groen­straat

H.Drievuldigheid-kerk Rimburg
H.Drie­vul­dig­heid-kerk
Rimburg

HH.Theresia en Don Bosco-kerk Lauradorp
HH.The­re­sia en Don Bos­co-kerk
Laura­dorp

Meer informatie en foto's van de kerkgebouwen vindt u op de pagina Kerkgebouwen.