Parochiecluster Ubach over Worms

Home

Spring naar hoofdtekst

Aanmelden voor viering

Aanmelden

Meld u hier aan om één van de komende vieringen in ons parochiecluster bij te wonen.

Nieuws


zondagsmissen: wisselende tijden

Let op: vanwege de eerste H. Communie op zondag 19 en zondag 26 september zal de eucharistieviering in Waubach die dagen niet beginnen om 11.00 uur maar om 11.15 uur. Op het experiment om van juli t/m september 2021 de zondagsmissen een halfuur te vervroegen (Rimburg 09.30 i.p.v. 10.00 uur; Waubach 11.00 i.p.v. 11.30 uur) zijn zeer veel positieve reacties binnengekomen. Daarom hebben we besloten die tijden (09.30 uur en 11.00 uur) definitief te maken.

Veel sterkte

‘Waar de brede stroom der Maas statig zeewaarts vloeit…’ In de tijd dat we nog onbezorgd grote feesten konden vieren, hebben veel Limburgers die woorden uit het Limburgs volkslied met grote trots gezongen. Maar diezelfde woorden klinken dezer dagen wrang, nu zoveel mensen in Limburg vechten tegen het snel opkomende water van de Geul, de Gulp, de Worm, de Roer, de Maas.

Als aalmoezenier van sociale werken van het bisdom Roermond wil ik stilstaan bij alle getroffenen. Laten we meeleven met alle mensen die met uiterste moeite het water buiten de deur houden, of moeten toezien hoe hun prachtige en veilige huis in enkele uren een grote puinhoop is geworden. Met degenen die met spoed hun huis moesten ontvluchten, en met de hulpdiensten, de vrijwilligers en familieleden die met een geweldige bezieling en deskundigheid hun medemens bijstaan. Met ondernemers die – middenin de Covid 19-crisis die hen zo hard heeft getroffen – nu nog meer moeten vrezen voor hun toekomst. En ook met de schepping, die in de huidige klimaatverandering een serieuze overlevingsstrijd voert.

In de Bijbel wordt de woeste waterstroom van de zondvloed of de Exodus steeds gevolgd door de reddende hand van God. Op zo’n wonderlijke wijze zal Hij ons nu waarschijnlijk niet van dit water bevrijden. Maar alle getroffenen wens ik toe, dat ze in hun vertrouwen op Hem kracht en moed vinden, en dat ze in de steun van hun naasten iets van Gods hand mogen ervaren.

Welkom op anderhalve meter

Conform de actuele corona-maatregelen kunnen we in eucharistievieringen op zaterdag en zondag weer meer personen verwelkomen. Dat betekent voor Abdissenbosch en Rimburg 55 personen, voor Waubach 88 personen. Inschrijven blijft nodig voor de zondagsvieringen in Rimburg en Waubach, maar niet langer voor doordeweekse vieringen en ook niet voor de zaterdagavond in Abdissenbosch. Zie hiervoor het bekende systeem op deze website. Ook alle (hygiëne)maatregelen blijven van kracht. Samenzang is voorlopig helaas nog niet mogelijk.

Kort gezegd: - voor de zondag tevoren digitaal aanmelden - handen ontsmetten bij binnenkomst - zitplaatsen volgens onze aanwijzingen - afstand houden in de rij voor de Communie - Lafstand houden bij het verlaten van de kerk.

Dank voor uw medewerking!

Bijzondere data

wordt vervolgd

Rooster van mistijden per 1 juni 2020

zondag

 • 10.00 uur, kerk Rimburg (1 juli - 30 sept 2021: 09.30 uur)
 • 11.30 uur, kerk Waubach (1 juli - 30 sept 2021: 11.00 uur)

maandag

 • 19.00 uur, kerk Waubach

dinsdag

 • 10.30 uur, met ingang van 15 juni 2021: kapel Heereveld (alleen voor eigen bewoners)

woensdag

 • 19.00 uur, kerk Waubach

donderdag

 • 09.00 uur, kerk Waubach

vrijdag

 • 09.00 uur, kerk Waubach;
 • 09.30-10.30 uur, uitstelling en aanbidding H. Sacrament – kerk Waubach

zaterdag

 • 18.00 uur, kerk Abdissenbosch

Gebruikt u voor het reserveringssysteem de knop helemaal bovenaan deze pagina.

Stand: zaterdag 18 september, 15:35 uur


Terug naar boven

Welkom

Van harte welkom op de website van het parochiecluster Ubach over Worms. Dit cluster bestaat sinds 1997 uit de vier parochies:

 • H.Bernadette - Abdissenbosch
 • H.Jozef - Waubach-Groenstraat
 • H.Drievuldigheid - Rimburg
 • HH.Theresia en Don Bosco - Lauradorp

Allevier de parochies staan geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Kerken

H.Bernadette-kerk Abdissenbosch
H.Ber­na­det­te-kerk
Ab­dis­sen­bosch

H.Jozef-kerk Waubach-Groenstraat
H.Jo­zef-kerk
Wau­bach-Groen­straat

H.Drievuldigheid-kerk Rimburg
H.Drie­vul­dig­heid-kerk
Rimburg

HH.Theresia en Don Bosco-kerk Lauradorp
HH.The­re­sia en Don Bos­co-kerk
Laura­dorp

Meer informatie en foto's van de kerkgebouwen vindt u op de pagina Kerkgebouwen.