Parochiecluster Ubach over Worms

Home

Spring naar hoofdtekst

Nieuws


Week van de Nederlandse Missionaris

In de eucharistievieringen van Eerste Pinksterdag (zondag 28 mei a.s.) besteden we bijzondere aandacht aan de inzet van onze eigentijdse Nederlandse missionarissen. We bidden om Gods zegen over hun werk. En er is voor hen een kerkdeurcollecte.

Agenda

 • zaterdag 3 juni 17.00 uur eucharistieviering Rimburg, aansl. vrijwilligersavond parochiecluster
 • zondag 4 juni 09.30 uur Waubach eerste H. Communie leerlingen van b.s. An d'r Put
 • zondag 11 juni 10.00 uur eucharistieviering Waubach, aansl. Sacramentsprocessie
 • zondag 18 juni 10.00 uur eucharistieviering Rimburg, aansl. Sacramentsprocessie

Zie voor alle informatie ons parochieblad nieuwe stijl, dat u zelf kunt afhalen:

 • kerk Waubach
 • kerk Rimburg
 • info-bus aan de voorm. pastorie Abdissenbosch
 • info-bus aan de voorm. kerk Lauradorp

Onttrekking aan de eredienst parochiekerk HH. Theresia en Don Bosco

In ons parochieblad van 21 april jl. werd het bisschoppelijk decreet gepubliceerd waarin de parochiekerk van Lauradorp officieel aan de eredienst wordt onttrokken. Een pijnlijk moment als afsluiting van een zeer levendige kerkelijke geschiedenis, waarin de paters Salesianen in navolging van Don Bosco geweldig veel hebben betekend voor de geloofsvorming en het maatschappelijk welzijn van gezinnen en met name jonge mensen in de parochie en ver daarbuiten.

We nemen met moeite afscheid van deze parochiekerk, maar ook in het vertrouwen dat de nieuwe eigenaar een nieuwe en actuele maatschappelijke en culturele functie weet te geven, waardoor de kerkdeur weldra weer open kan eveneens voor mensen van Lauradorp en ver daarbuiten.

En als parochiecluster gaan we uiteraard verder vanuit de kerken van Waubach en Rimburg. Weet u het al? Elke kerk heeft een grote deur die ver openstaat als uitnodiging om binnen te komen. Maar eveneens als appèl om naar buiten te gaan en waar te maken waartoe we in de sacramenten en andere vieringen door God zijn bezield. Kerk-zijn is niet alleen maar gebonden aan een gewijd kerkgebouw, maar allereerst aan ons als levende bouwstenen. Op weg naar Pinksteren vragen we God dat Hij ons die bezieling altijd zal blijven geven.

Roepingenzondag 30 april

Op deze dag bidden we wereldwijd dat God ook nu mensen roept tot bijzondere dienstbaarheid in zijn kerk. Dat krijgt in ons parochiecluster bijzonder vorm. Celebrant in de eucharistievieringen in Rimburg en Waubach is dan lic. R. van Attekum, docent aan het Groot-Seminarie Rolduc. In de eucharistievieringen is er die dag een tweede collecte ten bate van de priesteropleiding in ons bisdom.


Rooster van mistijden per 1 oktober 2021

zondag

 • 09.30 uur, kerk Rimburg
 • 11.00 uur, kerk Waubach

maandag

 • 19.00 uur, kerk Waubach

dinsdag

 • 10.30 uur, kapel Heereveld

woensdag

 • 19.00 uur, kerk Waubach

donderdag

 • 09.00 uur, kerk Waubach

vrijdag

 • 09.00 uur, kerk Waubach;
 • aansl. uitstelling en aanbidding H. Sacrament – kerk Waubach

Stand: ma 22-5-2023, 16:00 uur


Terug naar boven

Welkom

Van harte welkom op de website van het parochiecluster Ubach over Worms. Dit cluster bestaat sinds 1997 uit de vier parochies:

 • H.Bernadette - Abdissenbosch
 • H.Jozef - Waubach-Groenstraat
 • H.Drievuldigheid - Rimburg
 • HH.Theresia en Don Bosco - Lauradorp

Allevier de parochies staan geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Kerken

Meer informatie en foto's van de kerkgebouwen vindt u op de pagina Kerkgebouwen.