Parochiecluster Ubach over Worms

Ons team

Spring naar hoofdtekst

Navigatie

Pastoor Harry Notermans

Pastoor Harry Notermans
Foto: Fotostudio Ruud de Vreeze, Weert

Van jongs af ken ik de weg in de regio; ik ben immers opgegroeid in Schaesberg, en na de middelbare school (VWO op Eijkhagen College) studeerde ik en woonde ik op het Groot-Seminarie Rolduc.

Na mijn wijding werd ik kapelaan in de St. Lambertusparochie in Helden, later kapelaan in de St. Petrus' Banden-parochie in Heer-Maastricht en daarna in 1996 pastoor van de St. Willibrordusparochie Stramproy; later kwamen daar drie buurdorpen bij: parochie H. Hart van Jezus, Altweerterheide, parochie H. Barbara, Tungelroy en parochie H. Cornelius, Swartbroek.

Dat parochiecluster heb ik met talloze prachtige herinneringen (en met een zeer uitbundig afscheid) verlaten toen ik per 1 september 2019 werd benoemd tot pastoor van Ubach over Worms.

Hier begin ik intussen goed de weg te vinden; ik ben onder de indruk van de deskundigheid en de geloofsbeleving van een grote groep vrijwillig(st)ers.

Mijn liefde voor de kerkmuziek blijf ik delen met mijn voorganger pastoor-deken Ed Smeets, heel bijzonder in de St. Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond (waarvan hij voorzitter is en ik secretaris ben).

Terug naar boven

Parochie­catecheet Marion Kockelkoren-Piepers

Bij het schrijven van dit artikel is het herfst. Ineens is het kil en koud. Ineens waaien de goudbruine bladeren van de bomen je om de oren en is het iets na zeven uur al donker. Een mooie tijd, voor velen een moeilijke tijd. Moeilijk omdat de lange winter er aan komt. Mooi omdat de natuur door alles spreekt van haar diepste geheimen: de zomer wordt geborgen, het zaad opgenomen in de aarde om in het nieuwe voorjaar tot groei en bloei te komen. Alles wat we terugsnoeien nu, komt straks opnieuw en mooier dan ooit tot leven!

Dat beeld kwam in me op bij het schrijven van dit artikel aangaande de bisschoppelijke zending die twee van onze catecheten op 13 november 2011 uit handen van onze bisschop zullen ontvangen. Marion Kockelkoren-Piepers is van huis uit katholiek, maar heeft haar geloof pas echt gevonden rond de geboorte en de doopsels van haar kinderen. En dat geloof heeft wortel geschoten. Haar beroep in en talent voor het onderwijs verruilde ze voor het geven van catechese op de school van haar kinderen. En wel op een wijze die alom verwondering wekte: van hart tot hart, kinderen in Naam van God aansprekend 'op hun beste stukje', gevoel kwekend voor wat er echt toe doet in het leven en dat juist dit alles met Gods liefde van doen heeft, ondertussen het team op school en menige ouders winnend voor het geloof dat ze in haar hart draagt en dat ze vooral ook met hart en ziel uitdraagt.

Toen in het clusterverband van onze parochies de pastoor het sinds 2005 zonder kapelaan moest stellen, is er door het kerkbestuur in overleg met het bisdom gekozen voor een 'diepte-investering': met het vrijgekomen (zij het bescheiden) kapelaansalaris werd Marion aangezocht om haar gewaardeerde activiteiten in de ene school uit te breiden naar de drie andere scholen van Ubach over Worms. Een strak plan, waardoor uiteindelijk aan alle kinderen wekelijks binnen schooltijd vanuit de parochie een uur van catechese zou worden aangeboden. Het duurde niet lang of alle vier de scholen waren zeer enthousiast. En zo is het zes jaar later nog! Sterker: van verschillende parochies en scholen om ons heen wordt gevraagd om juist deze catechese te mogen en kunnen invoeren. Aan Marion werd destijds gevraagd meteen op zoek te gaan naar andere gediplomeerde leerkrachten die bereid waren zich toe te leggen op catechese. Ook die werden gevonden, zodat er op dit moment in heel Landgraaf drie (jonge) dames als catecheet aan de slag zijn.

We zijn er trots op. We zijn er blij mee: dat het in deze tijd mogelijk is wekelijks dat voor zoveel kinderen te kunnen doen (in Ubach over Worms ongeveer 750 per jaar!). Naar de tijdgeest zou het eigenlijk niet moeten kunnen: gevoel voor geloof in Gods eeuwigheid en Jezus' nabijheid. Naar de deskundigheid op het vakgebied kan het ook niet: overal verdwijnt de catechese uit de scholen en geven de verantwoordelijken de brede catechese op. Maar het kan dus wel! En zelfs met instemming en naar tevredenheid van ouders en leerkrachten!

Marion Kockelkoren-Piepers

Inmiddels is een en ander op het bisdom ook niet onopgemerkt gebleven. Dat alles resulteerde erin dat onze catecheten gevraagd werden zich beschikbaar te stellen voor een bisschoppelijke zending. Enerzijds is dat een erkenning van hun goede werk, anderzijds ook een bevestiging in hun zo belangrijke taak op het vlak van de verkondiging van de Blijde Boodschap van ons geloof.

Wellicht snapt u het beeld van de natuur: uiterlijk lijkt de kerk misschien op haar retour, maar ondertussen maakt ze zich op voor een nieuwe lente en hopelijk volle zomer! Je kunt er alleen maar dankbaar voor zijn dat te mogen meemaken!

Pastoor E. Smeets

Terug naar boven

Parochie-assistent: Marc Dietzenbacher

Hij is begonnen als misdienaar in Voerendaal, waar hij geboren en getogen is. Als misdienaar sta je er kort bij en krijg je heel wat mee van wat er zich in en rond de kerk afspeelt. Je krijgt interesse voor de liturgie binnen de muren van de kerk en voor de wijze waarop die gevierd en verzorgd wordt, maar het ontgaat je ook niet dat er vanuit die kerk, vanuit de liturgie, vanuit het geloof heel wat gebeurt. Je ziet wat de priesters en hun medewerkers en wat ze vanuit hun gelovig engagement voor hun rekening nemen. Waarom? Omdat ze geloven in God. Omdat ze in de weg die zijn Zoon Jezus is een goede basis vinden voor een zinvol leven en samenleven. Omdat ze geloven dat het leven in Gods Geest het leven kleurt. Daar zijn ze zo vol van, dat ze dat niet voor zichzelf alleen willen houden maar willen delen met mensen die hun pad kruisen, en sterker nog: ze gaan ervoor op pad!

Marc en Linda Dietzenbacher

Dat alles heeft Marc Dietzenbacher van die tijd meegenomen. Hij huwde met Linda van den Heuvel en kwam zo terecht in Ubach over Worms. Ze kennen elkaar vanuit hun beider gezamenlijke opleiding en werk: de verpleging. Linda werkt nog steeds in het ziekenhuis en Marc is van daaruit aanvankelijk docent verpleegkunde geworden en momenteel consultant bij Leeuwenborgh-opleidingen. Van huis uit eigenlijk gelovig en kerkelijk betrokken werd die verbondenheid met parochie en kerk nieuw leven ingeblazen door het opgroeien van hun beide zonen Wouter en Maarten. Met name het gebeuren rond hun Eerste Heilige Communie bracht een nieuwe kennismaking met het parochieleven tot stand. De jongens werden misdienaar en pap bleef niet achter: ook Marc werd opnieuw acoliet en nam samen met anderen de zorg voor de misdienaarsgroep op zich. Dat leidde voor zowel Marc als Linda ertoe dat ze zich in onze parochies gingen inzetten voor met name misdienaars en jeugdwerk, maar ook op tal van andere terreinen.

Van het een kwam het ander. Het bisdom biedt lekengelovigen de kans zich gedurende enkele jaren middels cursussen te verdiepen in theologie en praktische pastorale vakken. Marc volgde de cursussen van Kairos (www.catechistenopleiding.nl) en ontving in 2013 een bisschoppelijke zending. Een zending ofwel 'missio canonica' wil zeggen dat men zich wil binden als medewerker aan een parochiecluster om met pastoor en kerkbestuur samen het evangelie gaande te houden en de sacramenten te vieren, alsook om zich van daaruit in te zetten voor de geloofsgemeenschap. Dat zijn immers de kerntaken van een parochie. Het naar voren treden om een dergelijke zending te ontvangen is een geloofsgetuigenis: te midden van drukke werkzaamheden en anno 2013 laat iemand daarmee zien dat de boodschap van het evangelie in het midden mag staan van zijn leven en dat hij zich graag wil inzetten om de parochie mee te dragen.

Henk Verhaeg

Tot aan zijn 75e verjaardag (najaar 2023) heeft onze parochiaan Henk Verhaeg maar liefst 25 jaar gefunctioneerd als parochieassistent in ons cluster. We zijn hem daarvoor heel dankbaar.

Terug naar boven

Bereik­baarheid

Het parochiekantoor op de pastorie (zie Contact) is geopend:

  • dinsdag: 10.00 - 12.00 uur
  • woensdag: 10.00 - 12.00 uur
  • vrijdag: 10.00 - 12.00 uur

Wanneer u buiten deze tijden hulp vanuit de parochie nodig heeft, bel dan gerust 045-5312378. Voor dringende situaties (ziekenzalving, melden van een overlijden) hoort u via de voice-mail een mobiel nummer.

Terug naar boven