Parochiecluster Ubach over Worms

Lezingen - 6 augustus 2020

Spring naar hoofdtekst

Navigatie­kalender

<augustus 2020>
wkmadiwodovrzazo
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      

Alter­natief

De website Dagelijks Evangelie biedt een groot aantal Bijbelteksten van vandaag, het verleden en tot ongeveer twee maanden in de toekomst.

Lezingen - 6 augustus 2020 » Navigatie

Gedaanteverandering van de Heer (Jaar A)

1e lezing

Uit de profeet Daniël

In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst
en dat een hoogbejaarde zich neerzette.
Zijn gewaad was wit als sneeuw
en zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op
en vloeide voor Hem uit.
Duizend maal duizenden dienden Hem
en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór Hem.
Het gerechtshof zette zich neer
en de boeken werden geopend.
In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor Hem geleid.
Toen werd Hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij
die nooit vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.

Daniël 7,9-10.13-14

2e lezing

Uit de tweede brief van de apostel Petrus

Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden,
beriepen wij ons niet op vernuftig bedachte mythen,
maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister.
Want Hij heeft van God de Vader eer en verheerlijking ontvangen,
toen door de verheven Majesteit dit woord tot Hem gericht werd:
"Deze is mijn geliefde Zoon
in wie Ik mijn welbehagen heb."
En deze stem hebben wijzelf uit de hemel horen klinken,
toen wij met Hem waren op de heilige berg.
Hierdoor kreeg voor ons
het woord van de profeten nog meer gezag.

2 Petrus 1,16-19

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broeder Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:
zijn gelaat begon te stralen als de zon
en zijn kleed werd glanzend als het licht.
Opeens verschenen hun Mozes en Elia,
die zich met Hem onderhielden.
Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
"Heer, het is goed dat wij hier zijn.
Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia."
Nog had hij niet uitgesproken
of een lichtende wolk overschaduwde hen
en uit die wolk klonk een stem:
"Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
in wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar Hem."
Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer,
aangegrepen door een hevige vrees.
Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
"Staat op en weest niet bang."
Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan alleen Jezus.
Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun:
"Spreek met niemand over wat ge hebt aanschouwd,
voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan."

Matteüs 17,1-9

Bron: © Katholieke Bijbelstichting