Parochiecluster Ubach over Worms

Lezingen - 29 mei 2023

Spring naar hoofdtekst

Navigatie­kalender

<mei 2023>
wkmadiwodovrzazo
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    
        

Navigatie

Tweede Pinksterdag (Jaar A)

1e lezing

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwam Paulus
na zijn reis door het binnenland in Éfeze.
Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie hij vroeg:
"Hebt gij de heilige Geest ontvangen
toen ge het geloof hebt aangenomen?"
Zij antwoordden:
"Wij hebben niet eens gehoord
dat er een heilige Geest bestaat."
Toen zei hij:
"Hoe zijt ge dan gedoopt?"
Ze antwoordden:
"Met het doopsel van Johannes."
Paulus hernam:
"Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering,
maar hij zei aan het volk
dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam, dat is Jezus."
Toen zij dit gehoord hadden
lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus.
Nadat Paulus hun de handen had opgelegd
kwam de heilige Geest over hen.

Handelingen 19,1b-6a

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
"Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
Dan zal de Vader op mijn gebed
u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven:
de Geest van de waarheid
voor wie de wereld niet ontvankelijk is
omdat zij Hem niet ziet en niet kent.
Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."

Johannes 14,15-17

Tweede Pinksterdag (Jaar A)

1e lezing

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Als Gods medewerkers sporen wij u aan:
zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.
Hij zegt immers:
"Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord,
op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen."
Nu is er die gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.

Wij geven niemand enige aanstoot
om ons ambt niet in opspraak te brengen.
In alle omstandigheden
proberen wij ons te gedragen
als dienaars van God
door het standvastig verduren van ontberingen,
nood en ellende:
slagen, gevangenschap, oproer,
oververmoeidheid, gebrek aan slaap, te weinig eten.
Onze aanbeveling is:
zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid,
een geest van heiligheid en ongeveinsde liefde,
het woord van de waarheid, de kracht van God zelf.
Wij strijden en verweren ons met geestelijke wapens.
Eer en smaad, lof en laster zijn ons deel:
wij zijn de bedriegers die de waarheid spreken,
de onbekenden die iedereen kent;
wij sterven maar blijven leven,
wij worden getuchtigd maar niet terechtgesteld;
wij treuren maar zijn altijd blij;
wij zijn berooid en maken velen rijk,
haveloos en de wereld is van ons…

2 Korintiërs 6,1-10

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
"Gij hebt gehoord dat er gezegd is:
Oog om oog, tand om tand.
Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht,
doch als iemand u op de rechterwang slaat
keer hem dan ook de andere toe.
En als iemand u voor het gerecht wil dagen
en uw onderkleed afnemen,
laat hem dan ook het bovenkleed.
En als iemand u vordert één mijl met hem te gaan
gaat er twee met hem.
Geeft aan wie u vraagt
en wend u niet af als iemand van u lenen wil."

Matteüs 5,38-42

Bron: Katholieke Bijbelstichting

Terug naar boven

Alter­natief

De website Dagelijks Evangelie biedt een groot aantal Bijbelteksten van vandaag, het verleden en tot ongeveer twee maanden in de toekomst.