Parochiecluster Ubach over Worms

Lezingen - 15 januari 2023

Spring naar hoofdtekst

Navigatie­kalender

<januari 2023>
wkmadiwodovrzazo
52      1
012345678
029101112131415
0316171819202122
0423242526272829
053031     

Navigatie

2e zondag door het jaar (Jaar A)

1e lezing

Uit de Profeet Jesaja

De HEER had mij gezegd:
"Mijn dienaar zijt Gij,
Israël, door wie ik mijn glorie ga vinden."
Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd
om Jakob terug te brengen naar Hem
en Israël van de ondergang te redden.
Ik sta bij de HEER in ere
en mijn God is mijn sterkte.
Thans echter heeft Hij gezegd:
"Gij zijt niet alleen mijn dienaar
om Jakobs stammen op te richten
en de rest van Israël terug te brengen.
Ik maak U ook tot een licht voor de heidenen,
zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan."

Jesaja 49,3.5-6

2e lezing

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Van Paulus,
door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus,
en onze broeder Sostenes
aan de kerk Gods te Korinte,
aan hen die, geheiligd in Christus Jezus,
tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen
die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus,
hun Heer en de onze.
Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

1 Korintiërs 1,1-3

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd
zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen
en zei:
"Zie, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
Deze is het van wie ik zei:
Achter mij komt een man die voor mij is,
want Hij was eerder dan ik.
Ook ik kende Hem niet,
maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden,
daarom kwam ik met water dopen."
Verder getuigde Johannes:
"Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen
en Hij bleef op Hem rusten.
Ook ik kende Hem niet,
maar die mij gezonden had om met water te dopen,
Hij had tot mij gesproken:
Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten,
Hij is het die doopt met de heilige Geest.
Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd:
Deze is de Zoon van God."

Johannes 1,29-34

Bron: Katholieke Bijbelstichting

Terug naar boven

Alter­natief

De website Dagelijks Evangelie biedt een groot aantal Bijbelteksten van vandaag, het verleden en tot ongeveer twee maanden in de toekomst.