Parochiecluster Ubach over Worms

Lezingen - 1 augustus 2021

Spring naar hoofdtekst

Navigatie­kalender

<augustus 2021>
wkmadiwodovrzazo
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Navigatie

18e zondag door het jaar (Jaar B)

1e lezing

Uit het Boek Exodus

In die dagen, toen ze in de woestijn waren
begon heel de gemeenschap van de Israëlieten
te morren tegen Mozes en Aäron.
De Israëlieten zeiden tegen hen:
"Waren we maar door de hand van de HEER gestorven in Egypte,
waar we bij de vleespotten zaten en volop brood konden eten.
Gij hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht
om al deze mensen van honger te laten omkomen."
Toen sprak de HEER tot Mozes:
"Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel.
De mensen moeten er dagelijks op uit gaan
en de hoeveelheid voor één dag verzamelen.
Dan kan ik vaststellen of het mijn leiding wil volgen of niet.
"Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord.
Dit moet ge hun zeggen:
Tegen de avond kunt ge vlees eten
en morgenochtend zult ge volop brood hebben.
Dan zult ge weten dat Ik de HEER, uw God, ben."
En het was avond
toen kwartels kwamen aangevlogen
die neervielen over heel het kamp.
De volgende morgen hing er dauw rondom het kamp.
En toen deze was opgetrokken, lag er over de woestijn
een fijne korrelige laag, alsof de grond met rijp was bedekt.
De Israëlieten zagen het en vroegen:
"Wat is dat?"
Ze wisten werkelijk niet wat het was.
Mozes legde hun uit:
"Dit is het brood dat de HEER u te eten geeft."

Exodus 16,2-4.12-15

2e lezing

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Ik bezweer u in de Heer:
leef niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid.
Maar gij hebt de Christus zo niet leren kennen!
Want gij hebt van Hem gehoord
en zijt in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is:
dat gij de oude mens van uw vroegere levenswandel,
die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten,
moet afleggen
en dat geheel uw denken zich moet vernieuwen.
Bekleedt u met de nieuwe mens,
die naar Gods beeld is geschapen
in ware gerechtigheid en heiligheid.

Efeziërs 4,17.20-24

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd, toen de mensen bemerkten
dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren,
gingen zij in de boten
en voeren in de richting van Kafarnaüm
op zoek naar Jezus.
Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden:
"Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen?"
Jezus nam het woord en zeide:
"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij,
maar omdat gij van de broden hebt gegeten
tot uw honger was gestild.
Werkt niet voor het voedsel dat vergaat
maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven
en dat de Mensenzoon u zal geven.
Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt."
Daarop zeiden zij tot Hem:
"Welke werken moeten wij voor God verrichten?"
Jezus gaf hun ten antwoord:
"Dit is het werk dat God u vraagt:
te geloven in Degene die Hij gezonden heeft."
In die dagen zei de menigte tot Jezus:
"Wat voor tekenen doet Gij dan wel
waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven?
Wat doet Gij eigenlijk?
Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn,
zoals geschreven staat:
Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten."
Jezus hernam:
"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel;
het echte brood uit de hemel
wordt u door mijn Vader gegeven;
want het brood van God daalt uit de hemel neer
en geeft leven aan de wereld."
Zij zeiden tot Hem:
"Heer, geef ons te allen tijde dat brood."
Jezus sprak tot hen:
"Ik ben het brood des levens:
wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen."

Johannes 6,24-35

Bron: Katholieke Bijbelstichting

Terug naar boven

Alter­natief

De website Dagelijks Evangelie biedt een groot aantal Bijbelteksten van vandaag, het verleden en tot ongeveer twee maanden in de toekomst.