Parochiecluster Ubach over Worms

Fotogalerijen

Spring naar hoofdtekst

Priesterjubileum pastoor Ed Smeets

Landgraaf 11 december 2011

Geachte pastoor Ed Smeets, medeparochianen en overige aanwezigen.

Namens het bestuur van het parochiecluster Ubach over Worms wil ik enkele woorden richten tot onze voorzitter. Op 29 november j.l. was het 12½ jaar geleden dat Ed Smeets door onze bisschop, mgr. Frans Wiertz, tot priester werd gewijd. Aansluitend aan de wijding werd hij benoemd tot kapelaan in de parochies van Helden-Panningen.

Na zes jaar kapelaan werd u geroepen om te verkassen naar Landgraaf / Ubach over Worms en daar de herdersstaf over te nemen van de toenmalige pastoor Kenis die net daarvoor verhuisde naar Beek. Hier werd U voorzitter van 4 kerkbesturen en moest direct en/of indirect ca. 150 vrijwilligers aansturen.

Snel stuurde u het aan op clustering van de vier parochies met één kerkbestuur en het inrichten en bemannen van een parochiekantoor. Uw primaire aandacht besteedde u aan de vitalisering van de gemeenschap. In goede samenwerking met de basisscholen in Ubach over Worms werd weer in alle klassen catechese gegeven. Een model dat m.i. zeker zijn vervolg krijgt buiten ons cluster.

Wel wil ik de kanttekening maken dat sommige zaken u soms niet snel genoeg tot uitvoering komen. Meer dan eens bent u ongeduldig. Zelfs tijdens de reizen naar Rome en laatst naar Israël moeten de deelnemers goed uit de voeten komen!

Vanaf 2012 wordt u gebombardeerd tot bouwpastoor. De kerk in Waubach gaat voor een grondige renovatie en onderhoud voor vier maanden dicht. De pastorie in Abdissenbosch wordt omgebouwd tot twee volwaardige appartementen. Ook de kerk in Rimburg vraagt een investering van tonnen om de bouwkundige problemen op te lossen. En de rotte appel in Lauradorp vraagt voor een definitieve oplossing.

Als aandenken aan dit eerste jubileum bieden wij u namens de parochianen een bescheiden maar passend cadeau aan wat bij de functie van herder past. Namens ons allen wens ik u veel gezondheid en energie om uw taken en werkzaamheden de komende jaren hier in onze parochies of elders te kunnen uitvoeren.

Namens het kerkbestuur,
Ger Nievelstein, vice-voorzitter

Terug naar boven